Được tạo bởi Blogger.

Diễn đàn Đổi Mới Xanh: Cơ hội và lộ trình cho doanh nghiệp Việt


Ngày 26/6 tại Tp.HCM đã diễn ra Diễn đàn Đổi Mới Xanh - Vietnam Greenovation Forum 2024, với chủ đề “Cơ hội và lộ trình cho doanh nghiệp Việt”, với hơn 200 doanh nghiệp tiên phong, đóng góp quan trọng vào hành trình phát triển kinh tế bền vững tại TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.


Diễn đàn  là nơi các doanh nghiệp thể hiện cam kết song hành giữa lợi ích kinh tế và trách nhiệm với môi trường; tìm thấy ở đây những định hướng để doanh nghiệp tiếp cận với những nguồn tài chính xanh, thu hút khách hàng mới, cũng như mở ra nhiều cơ hội tài chính tiềm năng.

Đây là cơ hội để doanh nghiệp khám phá các giải pháp sử dụng tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả hơn nhằm phát triển đầu tư xanh, liên kết các nguồn lực trên lộ trình xanh hóa, từ đó kiến tạo những thay đổi toàn diện giúp doanh nghiệp dẫn đầu quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế ít carbon.


Thêm vào đó, các thắc mắc về vai trò và nhiệm vụ của doanh nghiệp trong giai đoạn xanh hoá, cũng như những tác động của năng lượng xanh đối với doanh nghiệp sẽ được các chuyên gia giải thích. Câu chuyện về lộ trình xanh hóa của doanh nghiệp Việt, những “cú hích” công nghệ để thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh, nguồn vốn và tài trợ dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thêm vào đó là các tiêu chuẩn toàn cầu cho mục tiêu ESG  được trình bày.

Lê Anh
Bài viết đóng góp, xin gửi về: vanhoavadoanhnghiep@gmail.com

TIN NỔI BẬT