Được tạo bởi Blogger.

Diễn đàn Quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp”: Văn hóa kinh doanh dòng chảy phát triển và hội nhập


Ngày 25/11, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức Diễn đàn Quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” lần thứ 3 năm 2023 với chủ đề “Văn hóa kinh doanh: Dòng chảy phát triển và hội nhập”.
Tại Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng khẳng định, Đảng, Nhà nước ta xác định “doanh nghiệp chính là trái tim của nền kinh tế”, đóng góp hết sức quan trọng vào những kỳ tích của nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Vai trò của cộng đồng doanh nghiệp ngày càng được củng cố, phát huy, phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới đã xác định nhiệm vụ: Hoàn thiện và vận động đội ngũ doanh nhân phấn đấu thực hiện chuẩn mực đạo đức, văn hoá kinh doanh, gắn với bản sắc dân tộc và tiếp cận được tinh hoa văn hoá kinh doanh thế giới là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài trong xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam. Lấy đạo đức, văn hóa kinh doanh làm cốt lõi, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật; nâng cao vai trò của doanh nhân đóng góp cho ngoại giao kinh tế, đối ngoại nhân dân, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hoá Việt Nam.

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, trong giai đoạn hiện nay, đất nước ta đang đối mặt với các cơ hội, thách thức đan xen đến từ những tác động đa chiều của quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế. Trước các cơ hội, thách thức đặt ra, chúng ta đã lựa chọn chấn hưng văn hóa dân tộc, bảo vệ bản sắc văn hóa, phát huy tiềm năng, sức mạnh văn hóa dân tộc trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh là điều cốt lõi. Tiếp cận theo hướng này, văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp cần thể hiện rõ nét bản sắc cốt lõi của doanh nghiệp; đồng thời kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa riêng biệt của đất nước và con người Việt Nam, gắn với sự phát triển hưng thịnh, bền vững, có trách nhiệm với xã hội.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng mong rằng, với sự vào cuộc và hưởng tứng tích cực của các doanh nhân, doanh nghiệp, Diễn đàn sẽ đưa ra những đề xuất, giải pháp hiệu quả để phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam có quy mô, trình độ, có đạo đức, văn hoá kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước.


Tại Diễn đàn, phiên tọa đàm và tranh luận với chủ đề “Kinh doanh để làm giàu hay phụng sự xã hội?” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của các khách mời lãnh đạo doanh nghiệp, các chuyên gia tư vấn đại diện cho các tổ chức uy tín.

Nội dung của Diễn đàn bao gồm 3 hoạt động chính. Trong đó, điểm nhấn là Hội thảo “Văn hóa kinh doanh - Dòng chảy phát triển và hội nhập” tập trung trao đổi, thảo luận về các vấn đề chính như: Những giá trị được và mất trong văn hóa giao thương Việt Nam qua các thời kỳ phát triển lịch sử; Nhận diện và gọi tên bản sắc văn hóa kinh doanh Việt Nam; Giải pháp giúp doanh nghiệp Việt Nam “hòa nhập nhưng không hòa tan” trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động và thách thức phi truyền thống cùng tác động to lớn chưa từng thấy của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Cùng với đó là lễ tôn vinh, trao chứng nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam”; Tổ chức Đoàn đại biểu doanh nghiệp tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phần đoàn gồm các doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam các năm 2021, 2022, 2023 và một số doanh nghiệp có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” thời gian qua.


Theo ông Hồ Anh Tuấn, các hoạt động của Diễn đàn sẽ góp phần thúc đẩy việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở trong và ngoài nước, từng bước hình thành những đặc trưng tiêu biểu của văn hóa kinh doanh Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.Dịp này, Ban Tổ chức đã trao chứng nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2023 cho 20 doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn của Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam do Hội đồng quốc gia xét duyệt. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen 3 tập thể hưởng ứng tích cực cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động và triển khai Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2023.

Thiên Ân
Bài viết đóng góp, xin gửi về: vanhoavadoanhnghiep@gmail.com

TIN NỔI BẬT